Här är ett litet urval av några våra mannekänger, gå gärna in på respektive och se hur de ser ut färdig uppstoppade

På besök hos Konservator Roger Carlsson

Vi fick en liten rundvisning hemma hos Roger i hans atelje. Han hade mycket på gång.

  • Gjord på vår Dovhjort 4-254H
  • Gjord på vår bäver 6-203V
  • Om orginaltänderna är skadade så ska dom även vara det på montaget
  • Gjord på vår räv 6-193
  • Gjord på vår dovhjort 4-442V

Jan Fredriksson, Umeåkonservatorn, har byggt om en av våra björnmodeller 6-22H

  • 1:a ombyggnaden
  • 1: a ombyggnaden
  • 2:a ombyggnaden

Hare, Foto & montage Ari-Pekka Ormiskangas, gjord på modell 6-216V som Bo Nilsson har designat.

Myskoxe, Foto & montage Konservator Jeanette Setterberg, gjord på modell 4-32H. 

Mått:

A:14  B:26  D:108  E:77,5

Konservator Bo Nilssons foto och montage av vår babian mannekäng 6-47.

Mått:

A:10  B:18  D:76  E:54

Rådjur, Foto & montage Konservator Bo Nilsson, gjord på modell 4-287, något alternerad.

Mått:

A:11  B:20  C:25

Fälthare 6-69

Monteringen är gjord av Konservator Roger Carlsson

Modellen är gjord av Konservator Bo Nilsson

Niklas Berglund köper sina bulvanögon av oss för att skapa sina berguvs bulvaner, som han även säljer. Ni hittar honom på Instagram nb.jaktocheftersok eller nb.jaktocheftersok@hotmail.com.

Vitsvanshjort, Foto och montage av konservator Jan Fredriksson. Den är gjord på modell 4-236V.

Mått:

A:18  B:31  C:48

Räv, Foto & montage Konservator Bo Nilsson, gjord på modell 6-193.

Grävling, Foto & montage Antti Kaatrasalo, gjord på modell 5-112.

Mått:

A:6  B:11  C:28  D:54  E:52

Tjäder, Foto & montage Konservator Lena Söderman, gjord på modell 7-80. 

Mått:

A:25  B:15  C:14 

En svarträv monterad på vår mannekäng 6-186 av konservator Bo Nilsson. Foto, modell och design är även gjort av honom.

Mått:

A:7,5  B:17  C:24,5  D:75  E:45

Räv, Foto & montage Konservator Bo Nilsson, gjord på modell 4-431V

Mått:

A:8  B:16  C:23,5

Mård, Foto & montage Konservator Bo Nilsson, gjord på modell 5-140, något alternerad.

Mått:

A:3,5  B:9,5  C:17  D:50  E:26

William Paff har gjort dessa sälar på våra modeller.

Tjäder höna, Foto & montage Antti Kaatrasalo, gjord på modell 7-83.

Ängsork, Foto & montage Konservator Lena Söderman, gjord på modell 5-98. 

Mått:

A:2  B:4  D:18  E:18

Räv, Foto & montage Konservator Bo Nilsson, gjord på modell 4-432V som John Hallet har designat. Vår återförsäljare i England.

Mått:

A:7  B:17  C:24,5

Räv, Foto och montage av konservator Jan Fredriksson. Den är gjord på modell 4-441H.

Mått:

A:8  B:17  C:25

Räv, Foto, montage och design av Konservator Bo Nilsson. Den är gjord på modell 4-441H.

Mått:

A:8  B:17  C:25

Mård, Foto & montage Konservator Jeanette Setterberg, gjord på modell 6-226V. 

Mått:

A:3,5  B:9  C:18  D:51  E:27

Dovhjort, foto och montage Konservator Jan Fredriksson, gjord på modell 4-442V.

Mått:

A:17  B:30  C:52

Tillagd i varukorgen