Montering av vår rådjurs bog 4-416

Det är Christian Ortmans son som jobbar med montaget.

Föreningen Sveriges Zoologiska Konservatorer arbetar för konservatorer bosatta och verksamma i Sverige. Föreningen startade 1983 och idag är ca. 40 konservatorer medlemmar i föreningen.

Med auktorisations-systemet för zoologiska konservatorer försöker föreningen bidra till en seriös och professionell utveckling av konservatorsyrket både till nytta för den yrkesverksamma konservatorn som för de kunder vi arbetar mot.

Föreningen arrangerar konserveringstävlingar – nationella och internationella och arbetar aktivt med frågor som rör zoologisk konservering. SZK är remissinstans när lagstiftningen runt konserveringsverksamheten förändras.

Är Du intresserad av att veta mer om zoologisk konservering – yrkesverksam eller konservatorselev och vill följa med i vad som händer i branschen, är Du välkommen att gå med i SZK. Föreningen är naturligtvis även öppen för stödjande medlemmar. Välkommna!

Facebook

William Paff har gjort dessa sälar på våra modeller.

  • Älg
  • Kronhjort
  • Rådjur
  • Dovhjort
  • Ren

Vi har två björnar i lager 6-63VÖ och 6-110V

Ny modell för Mufflon 4-93

Ny modell för björn 3-11ö

Mått A: 17cm B: 33cm

En isbjörn beställd av Borås Stadsteater

På besök hos Konservator Roger Carlsson

Vi fick en liten rundvisning hemma hos Roger i hans atelje. Han hade mycket på gång.

  • Gjord på vår Dovhjort 4-254H
  • Gjord på vår bäver 6-203V
  • Om orginaltänderna är skadade så ska dom även vara det på montaget
  • Gjord på vår räv 6-193
  • Gjord på vår dovhjort 4-442V

Åter i lager - ögon till tjäder

Ögon L30 14mm

Art 115 L30 (används bla till tjäder)