Just nu 50% på art 180 Färg L22

Ögon L22 6mm

Art 180 L22

Ny modell Fälthare 6-69

Montering av vår rådjurs bog 4-416

Det är Christian Ortmans son som jobbar med montaget.

Facebook

10% på rådjurspannben

Rådjurs pannben 15x17

17-1517

Rådjurs pannben 18x20

17-1820

Rådjurs pannben 21x23

17-2123